شرایط و ضوابط عقد قرار داد با مترجم

 

 

ضوابط و شرایط استخدام  و عقد  قرارداد با مترجمین

گروه کانون ترجمه ارومیه متذکر میشویم که ضوابط و شرایط زیر صرفا” به منظور جلوگیری از بروز هرگونه سوء تفاهم و اشتباه احتمالی از سوی طرفین قرارداد در تعاملات کاری فیما بین، در نظر گرفته شده اند. مع الوصف، موارد ذیل الذکر، ملاک عمل ما با شما مترجم محترم قرار خواهد گرفت. لذا از کلیه همکاران تقاضا میشود که پیش از آغاز همکاری، مکتوب زیر را با دقت مطالعه کنند تا از شرایط و ضوابط مندرج در آن آگاه شوند. عدم آگاهی آنها از این شرایط حقی را برای آنان ایجاد نخواهد کرد. بنابراین مطالعه دقیق این شرایط و ضوابط و قوانین و پایبندی به آنهارا توصیه میکنیم تامترجمین گرامی ما، همکاری مستمر و موفقی را با کانون ترجمه ارومیه داشته و از مزایای این همکاری مستفیظ گردند.

 • آغاز فعالیت در کانون ترجمه
 • پذیرفته شدن در کانون ترجمه پس از قبولی در آزمون ورودی صورت خواهد گرفت و نفرات پذیرفته شده نیز متعاقبا” مشخص و مراتب به آنان اعلام خواهد شد.
 • پس از پذیرش همکار که از طریق ایمیل یا پیامک به اطلاع وی خواهد رسید، یک متن خوش آمد گویی به جمع همکاران کانون بهمراه سند شرایط و ضوابط و قوانین همکاری (متن حاضر) ، فایل استاندارد تحویل پروژه ها و تعرفه کاری مطابق با سطح کیفی کار مترجم، برای همکار جدید ارسال خواهد شد.
 • تمامی مکاتبه ها و تعاملات فی مابین کانون و مترجمین، اعم از ارسال و دریافت نامه ها، ارجاع و بازگردانی پروژه ها، همگی بصورت الکترونیکی بوده و همکاران نیز موظف هستند شرایط برقراری ارتباط الکترونیکی را برای خود فراهم نمایند.
 • پس از ارسال قوانین و تعرفه های همکاری ، پذیرفته شدن پروژه های این مرکز از سوی مترجم، به منزله قبول کلیه شرایط و تعرفه ها از سوی مترجم تلقی خواهد شد.
 • ممکن است هریک از همکاران با توجه به نتایج آزمون، برای همکاری در یک یا چند موضوع و زمینه کاری با این مرکز انتخاب شوند و پروژه های بعدی مطابق با زمینه کاری پذیرفته شده برای آنها ارسال خواهند شد.
 • کانون ترجمه ارومیه دارای حق انتخاب عدم همکاری با هر یک از مترجمین بنا بر صلاحدید و در هر زمان است.شایان ذکر است که آغاز همکاری با این مرکز هیچ حقی را در آینده برای استمرار همکاری با مترجم ایجاد نمیکند.
 • چگونگی ارسال پروزه به مترجم و پذیرش پروژه توسط وی:
 • اعلام پذیرش پروژه ارسالی توسط مرکز ترجمه به مترجم ، به معنای مشاهده و قبول شرایط مندرج در ایمیل و فرم ارائه پروژه توسط ایشان است وهمکار پس از پذیرش پروژه مشمول قوانین مربوط به انجام و تحویل پروژه خواهد شد.
 • راههای پذیرش پروژه و اعلام قبولی به این مرکز عبارتند از:

الف – پاسخ دادن به پیامک آغاز پروژه ارسالی از سوی مرکز به منظور پذیرش موقت پروژه.

ب- ارسال ایمیل مبنی بر پذیرش پروژه به مرکز پس از ایجاد سیستم دسترسی به اینترنت توسط مترجم.

توضیح: در صورتیکه ایمیل پذیرش پروژه در مدت زمان انجام پروژه توسط مترجمین همکار  به این مرکزارسال  نشود، همکار مشمول جریمه کاهش حق الزحمه خواهد شد.

ج –  تماس تلفنی با مرکز پس از دریافت پیامک آغاز پروژه.

د – در تمامی حالات فوق مترجم بایستی پیامک پذیرش پروژه را در بازه های زمانی زیر برای کانون ترجمه

ارسال نماید تا پروژه به وی اختصاص یابد. در غیر اینصورت پروژه لغو شده و به همکار دیگر واگذار

خواهد شد.

برای پروژه های عادی         :  یک ساعت

برای پروژه های فوری         :  نیم ساعت

برای پروژه های خیلی فوری  : پانزده دقیقه

البته عادی ، فوری و خیلی فوری بودن پروژه در پیامک ارسالی از سوی مرکز برای مترجم مشخص خواهد شد. در قسمت بعدی، تعاریف مربوط به این پروژه ها آمده است.

 • زمانبندی و شرایط ارجاع و بازگرداندن پروژه ها
 • پروژه های ارسالی دارای دو زمان ارجاع و بازگرداندن پروژه مربوطه است که زمان ارجاع عبارت از زمان ارسال ایمیل پروژه به مترجم و زمان بازگرداندن آن ، زمانی است که مترجم بایستی پروژه ترجمه شده را به مرکز از طریق ایمیل ارسال نماید.

تذکر: در صورتیکه مترجم نتواند پروژه را در زمان بازگردانی تعیین شده تحویل دهد، مشمول جریمه های تاخیر خواهد شد که شرایط این جریمه ها هم در ادامه ذکر شده است.

 • پروژه ها با توجه به زمان بندی تحویل و حجم آن وبا توجه به زمان بندی آنها به سه دسته: عادی، فوری و خیلی فوری تقسیم شده و به مترجمین ارجاع میشود.
 • در پروژه های فوری و خیلی فوری، مترجم موظف است تعداد کلمات پروژه را در بازه های زمانی تعیین شده در ایمیل و فرم ارائه پروژه به کانون ارسال نماید. بازگردانی پروژه میتواند در چندین بازه زمانی با فواصل کوتاه صورت گیرد.
 • کلیه مترجمین موظفند که پروژه را درقالب فایل استاندارد ارسالی در آغاز همکاری برای آنها، تحویل دهند. کل پروژه را نیز درقالب یک فایل واز طریق یک ایمیل برای این مرکز ارسال نمایند.

تذکر: در صورت عدم تحویل فایل در یک ایمیل واحد و یا یک فایل واحد، مترجم مشمول جرایم تآخیر و لغو پروژه شده و هیچگونه عذری در این زمینه پذیرفته نخواهد شد.

 • مواردی که بایستی ترجمه شوند:

در هریک از پروژه های ارسالی، ترجمه کلیه موارد معرفی شده در این بخش الزامی هستند مگر آنکه خلاف آن در ایمیل وفرم ارسال پروژه ذکر شده باشد. مواردی که باید در ترجمه رعایت شوند، عبارتند از:

 • متن اصلی( شامل مقدمه و سایرقسمت های متن اصلی)
 • چکیده
 • نام و اطلاعات نویسندگان
 • زیرنویس ها و زیرنویس تصاویر
 • کلیه واژه ها
 • محتوای جداول و بالانویس جدولها
 • متن های پیوست یا Appendix
 • توضیحات، متن های زیر یا بالای تصاویر
 • فرمول های درون پاراگراف ها

سایر موارد همچون مآخذ و منابع، قدردانی، فهرست، فرمول های خارج از متن اصلی ( فرمول های دارای شماره گذاری) ترجمه نمیشوند مگر آنکه خلاف آن در ایمیل ارائه پروژه به مترجم ذکر شده باشد.

توضیح: کپی منابع و مآخذ  بایستی در انتهای ترجمه درج شوند. در مورد متون فارسی بایستی آنچه در فایل ارسالی وجود دارد به زبان مورد تقاضا ترجمه شوند مگرآنکه خلاف آن ذکر شده باشد.

 • تآخیر یا عدم تحویل پروژه و جریمه های آن
 • چنانچه تآخیری در تحویل پروژه پیش بیاید، مترجم مشمول جریمه دیرکرد خواهد شد. تاخیر در تحویل عبارت از “اختلاف مدت زمان بازگردانی پروژه توسط مترجم با آخرین زمان بازگردانی قید شده در فرم ارائه پروژه” است.
 • جریمه دیر کرد تاخیر برای انواع پروژه ها بصورت زیر محاسبه میشود:
 • پروزه های عادی= به ازاء هر ساعت تاخیر ۶% کاهش مبلغ حق الزحمه مشخص شده در ایمیل و فرم ارجاع پروژه به مترجم حداکثر تا ۱۰ ساعت تاخیر.
 • پروژه های فوری و خیلی فوری= به ازاء هر ساعت تاخیر ( تا ۴ ساعت) ۱۵ % کاهش مبلغ کل حق الزحمه مترجم.

تبصره ۱ : در صورت ارسال پروژه های عادی توسط مترجم پس از ۵ ساعت تاخیر و در بازه زمانی ۵ الی ۱۰ ساعت، پروژه با کاهش ۸۰% حق الزحمه از مترجم پذیرفته خواهد شد و در صورت عدم ارسال پروژه در این بازه زمانی ، مترجم از جمع همکاران مجموعه حذف خواهد گردید. بنابراین توصیه میشود از پذیرفتن پروژه هایی که بهر دلیل امکان انجام آنها در بازه زمانی مشخص شده وجود ندارد، جدا خودداری شود.

تبصره ۲ : در صورت ارسال پروژه های فوری پس از مدت زمان یک ساعت و در بازه زمانی ۱ الی ۴ ساعت ، پروژه با کاهش ۸۰% حق الزحمه از مترجم پذیرفته خواهد شد واگر ارسال پروژه پس از بازه زمانی ۴ ساعت صورت بگیرد، پروژه پذیرفته نشده و مترجم نیز از جمع همکاران حذف خواهد شد. با تکرار عدم ارسال به موقع پروژه در دو پروژه فوری متفاوت،  مترجم از جمع همکاران حذف میشود. لذا مجددا”توصیه میشود از پذیرش پروژه هایی که بهر دلیل امکان انجام آنها  در بازه ی مشخص شده وجود ندارد، جدا” خودداری نمائید.

تبصره ۳ : اگر مترجم متوجه شود که قادر به انجام پروژه حتی با تاخیر ۱۰ ساعته برای پروژه های عادی و ۴ ساعته برای پروژه های فوری نمیباشد، بایستی مراتب را حداکثر ۲۴ ساعت قبل، طی ایمیل رسمی اطلاع دهد. درغیر اینصورت علاوه بر عدم پرداخت حق الزحمه ی پروژه مورد نظر، ضرر و زیان وارده به کانون ، محاسبه و از حساب بستانکاری او کسر شده ولی مترجم مشمول حذف از جمع همکاران نخواهد گردید. البته عدم توانایی تحویل پروژه (حتی با احتساب تاخیر) تنها برای یک بار در هر فصل مجاز خواهد بود. در صورت تکرار این مورد علاوه بر کسر ضرر و زیان از حساب بستانکاری مترجم، وی از جمع همکاران نیز حذف خواهد شد.( برای اطلاع رسانی در این مورد حتما” پیام از بخش ارتباط با ما ، ارسال شود و ارسال پیام از طریق ایمیل و یا هر شیوه دیگر مورد پذیرش نبوده و مترجم مشمول جریمه های نقدی و حذف از جمع همکاران نیز خواهد شد).

 • کیفیت نا مناسب ترجمه
 • یکی از مهمترین معیارهای مرکز برای ادامه همکاری با مترجمین، رعایت اصول کیفی در ترجمه میباشد و در صورتیکه در هر زمان در بازخوانی پروژه های ارسالی توسط واحد کنترل کیفیت، مشخص شود که ترجمه دارای کیفیت نا مناسب بوده و افت کیفی در آن مشاهده شود ، موارد بصورت تذکر ، یا جریمه و یا لغو همکاری به اطلاع همکار خواهد رسید.

ترجمه با کیفیت  نامناسب عبارت از ترجمه ای است که در آن اصول نگارش رعایت نشده و از لغات تخصصی بطور گسترده استفاده گردیده و یا دارای مواردی ازقبیل غلط های املایی و جاافتادگی مکرر بوده باشد.  در صورت وجود چنین مواردی، مترجم مشمول تصمیم گیری برای ادامه همکاری میشود که موارد مزبور ظرف مدت سه روز پس از تحویل ترجمه به اطلاع وی خواهد رسید.

 • معهذا توصیه میشود که مترجمین از پذیرش پروژه هایی که فکر میکنند، ممکن است در ترجمه آنها با مشکلی مواحه شوند، خودداری کنند.
 • ترجمه ماشینی

از آنجائیکه انجام ترجمه ماشینی از تقبیح بسیاری برخوردار بوده و ترجمه توسط ماشین های ترجمه و یا ترجمه ماشینی ویراستاری شده توسط انسان  انجام گرقته باشد، علاوه بر اینکه از لحاظ ظاهری کاملا” مشخص و قابل ردیابی است، بهیچ عنوان  قابل پذیرش نخواهد بود. و در صورت مشاهده چنین مواردی، با توجه به شرایط مندرج در این بند، کانون همکاری خود را بصورت یکطرفه لغو خواهد کرد و کلیه حق الزحمه های پرداخت نشده مترجم تا زمان انجام ترجمه ماشینی ضبط  شده و مترجم نیز حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

 • کپی برداری و حفاظت از اطلاعات مشتری

مترجم بهیچ عنوان اجازه انتشار محتوای ترجمه شده را ندارد و در صورت مشاهده چنین مواردی مطابق با مقررات موجود دراین مرکز وسایر مقررات بازدارنده کشور عمل خواهد شد.

 • درخواست بازبینی پروژه
 • اگر برای پروژه ای درخواست بازبینی از سوی مشتریدریافت شود، چنین تقاضایی، جزئی از پروژه محسوب شده که موارد درخواست شده نیز به مترجم اعلام میگردد که او هم بایستی در زمان تعیین شده از سوی کانون، موارد مذکور را مورد بازبینی قرار داده و پروژه را مجددا” ارسال نماید.

هرگاه در پروژه ای پس از بازبینی، مجددا” عیوب ذکر شده اولیه از سوی مشتری برطرف نشده باشند، مترجم مشمول تقلیل حق الزحمه میشود و اگر این مورد برای بار سوم نیز تکرار شود، مترجم بدلیل بی توجهی و بی احترامی به قوانین ، از جمع همکاران حذف خواهد شد.

 • مطالبات مترجم در خصوص پروژه ای که در مورد آن درخواست بازبینی ارائه شده است ، تا پایان تعیین تکلیف تحویل قطعی پروژه به حالت تعلیق در خواهد آمد.
 • حقوق و حق الزحمه
 • حقوق و حق الزحمه مترجمین، با توجه به کیفیت ترجمه آنها در ابتدای همکاری تعیین شده و به آنها ابلاغ میگردد.
 • کلیه مطالبات مترجم در مورد پروژه هایی که در یک ماه کاری به انجام رسانیده است، در روزهای ابتدایی ماه بعد

( تا روزهای چهارم الی پنجم هر ماه) به شماره حساب اعلام شده از سوی ایشان ، واریز خواهد شد.

 • پس از پرداخت حق الزحمه هر ماه، لیست تسویه حساب و نیز ترجمه های انجام شده وی به ایمیل مترجم ارسال خواهد شد.
 • مترجمین موظفند در صورت تغییر شماره حساب یا شماره کارت، مراتب را در اسرع وقت اعلام نمایند در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه مرکز نخواهد بود.
 • تسویه حساب پروژه های ماهانه یک مترجم در مورد پروژه هایی انجام میگیرد که تاریخ بازگردانی آنها پیش از بیست و هفتم هر ماه باشد و تسویه حساب پروژه های پس از بیست وهفتم  ماه، به ماه بعدی موکول میگردد.
 • عدم پذیرش یا لغو پروژه
 • در صورتیکه مترجمی در یک ماه بیش از سه بار پروژه های ارسالی را نپذیرد، از جمع همکاران حذف و به همکاری وی پایان داده خواهد شد.
 • در صورتیکه مترجم قصد استفاده از مرخصی برای زمان مشخصی را داشته باشد، باید موارد از طریق ایمیل اطلاع داده شده باشد. در صورت تکرار مرخصی و بیش از حد معمول ، همکاری بصورت یکطرفه لغو خواهد شد. حداکثر مدت مرخصی در هر ماه پنج روز کاری/اداری است.
 • مترجم موظف است در صورت عدم توانایی در ادامه پروژه بهر دلیل، مراتب را در اسرع وقت و تا پیش از موعد بازگردانی پروژه به اطلاع مرکز برساند و فایل ترجمه شده تا آن لحظه را در اختیار کانون بگذارد، کانون با توجه به مدت زمان سپری شده از آغاز پروژه و میزان ترجمه انجام یافته، در خصوص میزان حق الزحمه قسمت تحویل داده شده از پروژه با کسر جریمه از حساب بستانکاری مترجم تصمیم گیری خواهد کرد.
 • اگر درخواست لغو پروژه ای از طرف مشتری باشد، مراتب به مترجم منعکس میشود و مترجم بایستی کلیه ترجمه های انجام شده را تا دو ساعت پس از زمان اعلام ، تحویل دهد و به ازای آنها حق الزحمه دریافت نماید. در غیر اینصورت حق الزحمه ای در نظر گرفته نمیشود.
 • اگر لغو پروژه بعلت عدم همکاری مترجم و تحویل در زمان نامناسب باشد، حق الزحمه ای پرداخت نمیشود و مترجم به تناسب، مشمول جریمه نقدی و یا لغو قرارداد خواهد شد.
 • ملاک کانون برای تصمیم گیری در خصوص انجام پروژه ، تحویل پروژه در زمان مشخص شده میباشد و در صورت عدم تحویل در این زمان و تاخیر بیش از حد، هیچگونه عذری برای عدم انجام پروژه پذیرفته نیست و مسئولیت مسایل پیش آمده برای مترجم در باره عدم تحویل به موقع، بعهده وی خواهد بود.
 • کنترل کیفی
 • مترجمین همکار موظفند پروژه را پس از اتمام ، یکبار بدقت بررسی نموده و عیوب اساسی کیفی و کمی احتمالی آنرا بر طرف نمایند.
 • واحد کنترل کیفی ترجمه کانون، ۱۰% از ترجمه انجام شده را بصورت نمونه انتخاب نموده و مورد بازبینی قرار میدهد که در صورت وجود عیوبی نظیر جاافتادگی وسایر عیوب اساسی، از حق الزحمه پروژه مطابق تعرفه مناسب کسر خواهد شد.
 • نرخ کاهش حق الزحمه در مورد عیوب کمی مبلغ دوبرابر تعرفه برای هر کلمه جاافتادگی است و برای عیوب کیفی طبق نظر واحد کنترل کیفیت ترجمه عمل خواهد شد.
 • رفع اختلاف و تصمیم گیری نهایی

در صورت بروز هرگونه اختلاف ، تصمیم گیری و حل اختلاف با مراجعه به تمامی نهادهای قانونی ذیصلاح و وفق قانون عمل خواهد شد. دریافت و اجرای پروژه توسط مترجم به منزله پذیرش این قانون است. عدم اطلاع حقی را برای مترجمین ایجاد نخواهد کرد.