ترجمه دو زبانه (انگلیسی به سایر زبانها)

ترجمه دو زبانه (انگلیسی به سایر زبانها)

ترجمه زبانهای غیر فارسی به یکدیگر (ترجمه دو زبانه) با در نظر گرفتن کیفیت برلیان برای هر یک از رشته های عمومی و تخصصی، زبان مبداء (فقط انگلیسی) و زبان مقصد ( ترکی استانبولی- فرانسه- المانی – ایتالیایی – عربی – تاگالوگ – روسی – کردی – اسپانیایی )و با توجه به نرخ های مربوط به جداول سایر زبانها انجام میگیرد. قیمت های ترجمه زبانهای غیر فارسی به یکدیگر حدود ۲۰% بیشتر از قیمت ترجمه عادی از  زبان مبداء (فارسی) به زبان مقصد دیگر و بالعکس خواهد بود. در محاسبه هزینه ترجمه هر یک از زبانها، ضرایب ۱.۳ برای رشته های عمومی و ۱.۴ برای رشته های تخصصی را در میانگین هزینه ترجمه عادی  متون از زبان انگلیسی به زبان مقصد دیگر (غیر فارسی) ضرب کرده و بر اساس تعدا د صفحات و زمان بازگردانی سفارش، وجه متعلقه اخذ خواهد شد. در جدول زیر قیمت پایه ترجمه دو زبانه درج شده است که با افزایش تعداد صفحات سفارش، کاهش منطقی در قیمتهای مربوطه اعمال خواهد شد.

کانون ترجمه ارومیه، متون موجود در زبان های بین المللی(غیر فارسی) را نیز به طور ویژه به یکدیگر ترجمه میکند. ما این قبیل ترجمه را ” ترجمه دوزبانه” مینامیم. یعنی مثلا” ترجمه متون انگلیسی به زبان ایتالیایی و بالعکس بطور مستقیم انجام میگیرد بدون آنکه نیازی به ترجمه آنها به فارسی وجود داشته باشد. به این ترتیب و انحصارا” در سایت ارومیا ترنسلیت است که علاوه بر ترجمه در زبانهای کنونی موجود در حیطه فعالیت های ان ، نوشته های این زبانها  نیز مستقیما” به یکدیگر ترجمه میشوند. بنابراین کانون ترجمه ارومیه، ترجمه  متون از یک زبان مبداء(غیر فارسی) به زبان مقصد دیگر (غیر فارسی) و بالعکس را با مناسبترین قیمت ها و سهلترین شکل و همچنین سریعترین زمان انجام میدهد.قیمتهای ترجمه متون و مقالات و… در این مورد نیز بسیار کمتر از قیمتهای ارائه شده توسط سایر منابع ترجمه میباشد.

 

زبان مبدا (انگلیسی)زبان مقصد و بالعکسنوع متن سفارشقیمت (ریال)
انگلیسیآلمانی عمومی

تخصصی
۲۹۵۰۰۰ ریال

۳۵۰۰۰۰ "
انگلیسیفرانسه عمومی
تخصصی
۲۹۳۰۰۰ "

۳۵۹۰۰۰ "
انگلیسیایتالیاییعمومی

تخصصی
۲۹۳۰۰۰ "

۳۵۶۰۰۰
انگلیسیترکی استانبولیعمومی

تخصصی
۲۸۰۰۰۰ "

۳۵۶۰۰۰ "
انگلیسیعربیعمومی

تخصصی
۳۰۸۰۰۰ "

۳۴۴۰۰۰ "
انگلیسیروسیعمومی

تخصصی
۲۹۳۰۰۰ "

۳۵۴۰۰۰ "
انگلیسیاسپانیاییعمومی

تخصصی
۲۹۳۰۰۰ "

۳۵۵۰۰۰ "
انگلیسیکردیعمومی

تخصصی
۲۴۸۰۰۰ "

۳۴۵۰۰۰ "
انگلیسیتاگالوگ (زبان فیلیپین)عمومی

تخصصی
۲۴۸۰۰۰ "

۳۲۴۰۰۰ "

اشتراك گذاری نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *